Đang tải...
  1. Thông báo

   Thông báo của diễn đàn tìm linh kiện .vn
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   4
   RSS
  2. Thảo luận - Góp ý

   Khu vực dành cho các thành viên đưa ra ý kiến xây dụng diễn đàn tìm linh kiện
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   4
   RSS
  3. Tin tức công nghệ

   Cập nhật tin tức công nghệ trong nước và ngoài nước
   Đề tài thảo luận:
   70
   Bài viết:
   95
   RSS
 1. TÌM KIẾM

  Collapse Category
  Khu vực đăng tin mua bán, hỗ trợ tìm kiếm linh kiện điện tử trong nước và đặt hàng ngoài nước.
  1. Giới thiệu - Bán linh kiện

   Khu vực đăng tin giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm
   Đề tài thảo luận:
   116
   Bài viết:
   177
   RSS
  2. Board cũ phục vụ sửa chữa

   Mua bán, trao đổi, cung cấp board thay thế, sửa chữa
   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   RSS
  3. Thảo luận - Đánh giá - So sánh

   Nơi thảo luận , so sánh, đánh giá linh kiện, đơn vị cung cấp linh kiện
   Đề tài thảo luận:
   225
   Bài viết:
   362
   RSS
  4. Đặt hàng thiết kế mạch in

   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   18
   RSS
  5. Quảng cáo

   Khu vực dành cho các đơn vị cung cấp linh kiện giới thiệu về đơn vị mình
   Đề tài thảo luận:
   104
   Bài viết:
   119
   RSS
 2. SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ

  Collapse Category
  Khu vực hỗ trợ phân tích, sửa chữa mạch , thay thế linh kiện
  1. Sửa chữa điện lạnh

   Chia sẻ kiến thức, hỗ trợ sửa chữa về điện lạnh
   Đề tài thảo luận:
   12
   Bài viết:
   13
   RSS
  2. Điện thoại di động

   Khu vực dành cho điện thoại di động, sữa chữa phần cứng, phần mềm
   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   15
   RSS
 3. Hỗ trợ học tập - đồ án - dự án

  Collapse Category
  Khu vực trao đổi hỗ trợ kiến thức, thảo luận về các đề tài, dự án
  1. Đồ án - Đề tài - Dự án

   Chia sẻ, thào luận , góp ý về đồ án, đề tài, dự án
   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   7
   RSS
  2. Tài liệu - Giáo trình

   Cung cấp tài liệu
   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   29
   RSS
  3. Phần mềm hỗ trợ

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   11
   RSS
 4. VI XỬ LÝ - VI ĐIỀU KHIỂN

  Collapse Category
  Tổng hợp kiến thức về các dòng vi xử lý, vi điều khiển, lập trình số
  1. Vi xử lý họ 8086

   Các bài viết về vi xử lý họ 8086
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  2. Vi điều khiển họ 8051

   Kiến thức về vi điều khiển 8051
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   11
   RSS
  3. Vi điều khiển Pic - dsPic

   Kiến thức về vi điều khiển Pic - dsPic
   Đề tài thảo luận:
   47
   Bài viết:
   56
   RSS
  4. Vi điều khiển AVR

   Kiến thức về vi điều khiển AVR
   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   30
   RSS
  5. Vi điều khiến STM8 - 32

   Kiến thức về vi điều khiển STM8, STM32
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   RSS
  6. Các dòng vi điều khiển khác

   Kiến thức về các dòng vi điều khiển khác, msp,psoc, arn..
   Đề tài thảo luận:
   20
   Bài viết:
   25
   RSS
 5. ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

  Collapse Category
  Kiến thức chung về điện tử
  1. Điện tử tương tự

   Các thảo luận về điện tử tương tự
   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   23
   RSS
  2. Điện tử số

   Các thảo luận về điện tử số
   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   33
   RSS
  3. Mạng máy tính - Viễn thông

   Thảo luận về mạng - viễn thông
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   3
   RSS
 6. GIAO LƯU

  Collapse Category
  Giao lưu, gặp gỡ những thành viên đam mê điện tử
  1. Free Talk

   Khu vực chém gió , chấp nhận gió từ mọi hướng
   Đề tài thảo luận:
   17
   Bài viết:
   18
   RSS